Bränslesystem

1. Diesel

Lastbilar som sålda i sverige har motorn optimerad för drift med det svenska diesel, det vill säga diesel som är klassat som Miljöklass 1.

Diesel som säljs i Sverige har låga halter av aromatiska och polyaromatiska kolväten samt svavel. Det som används utomlands är det mesta Miljöklass 3. Självklart har de högre halter av ämnen som skadar miljön.

Lastbilar som körs på svenska vägar har 3% lägre bränsleförbrukning än de lastbilar som körs utomlands eftersom diesel i Sverige har högre energiinnehåll.

...

Hur funkar förbränning

De flesta lastbilar drivs av dieselmotorer, och dieselmotorer har inte tändstift men de har glödstift samt dieselmotorer är så kallade självantändande motorer.

Så här går det till själva förbränningen; i bränsletanken sitter en matarpump, den suger upp bränslet och skickar vidare till insprutningspumpen via en eller två finfilter. Insprutningspumpen pressar bränslet genom insprutarna in till cylindrarna och där bränslet självantändas genom hög värme.

Det viktigt att motorn ska nå rätts arbetstemperatur. För att kunna göra det möjligt så finns det flera olika sätt. Till exempel elmotorvärmare, startelement, kallstartanordning, AT-regulator

Hur funkar bromsar