Bromsar

1.Bromsar

Bromssystemet är två delar. Den ena är färdbroms och den andra är parkeringsbroms. Färdbromsar använder du vid färden som namnet antyder för att minska hastigheten och stanna fordonet vid önskat läge. Parkeringsbromsen använder du för att hindra ett parkerat fordon att komma i rullning. Den kan även användas som nödbroms.

På de flesta fordon aktiveras parkeringsbromsen med en handspak och därför kallas parkeringsbromsen vanligtvis för handbroms.

På tunga fordon använder bromssystemet ofta tryckluft. För att bromsa ner tunga fordon krävs stora bromskrafter och tryckluftsbromsar är den bästa lösningen jämfört med hydrauliskt system. Tryckluftsbromsystemet är uppdelat i 3 delar. Matarsystem, manöversystem och den tredje är parkeringbromsen.

Matarsystemet

1.1 Matarsystemet

Matarsystemets huvuduppgift är att komprimera luften och förvara tryckluften.

Hur fungerar matarsystemet?

Fordonet har en kompressor och den suger luft genom ett eget luftfilter. Det kan vara så också att luften sugs genom motorns luftfilter. Sedan luften kompremeras och skickas vidare till luftorken där det kondensvatten avskiljs och skickas vidare. Därefter via fyrkretsskyddsventil fördelas luften till lufttankarna.

Tryckregulator! När systmet når sin maximum arbetstryck då kompressorns tryckregulator ser till att kompressor kopplas ifrån. Efter några inbromsning då sjunker luften och detta gör så att tryckregulator kopplar in kompressor och då fylls tankarna med luft.

Om det blir så att tryckregulator slutar fungera då kopplas in säkerhetsventiler och hindrar trycket för att bli högt.

bromsar,bromssystem lastbil

Manöversystem

1.2 Manöversystem

Manöversystem huvuduppgift är att förafram tryckluften till bromskretserna.

Hur fungerar Manöversystem?

När bromspedalen trycks ner av föraren då öppnar fotbromsventilen och tryckluften förfram fram till bromsarnas kretstankarna sedan skickas vidare till hjulbromsarnas bromscylinder.

För att kunna ansätta bromsarna bak finns det en räleventil. Relöventilen styrs av manövertryck och släpper fram tryck direkt från bakre kretstanken till bakhjulsbromsarnas bromscylinder. Hur kraftig trycket ska bli beror på hur hård föraren trycker ner fotbromsen.
Fordon som har skivbroms påverkar bromscylindern bromsklotsarna via hävarm. de bromscylinderna ligger i bromsoket. När bromspedalen släpps då skickas ut tryckluft via bakre kretsen genom en snabblossningsventil. Det finns retufjädrar som för tillbaka bromscylinder membran. Returjädrar drar tillbaka skivbromsarnars bromsklotsar.

Parkeringbromssystem

2. Parkeringbroms

En parkeringsbroms som fungerar med tryckluft skulle aldrig vara säker pga luften kommer att läcka ut och då släpper bromsen.

Hur fungerar parkeringsbroms?

Istället tryckluft använder man kraftiga fjäder. När du ska lossa parkeringsbromsen leder man luft genom parkeringsbromsreglaget till kammaren, och via en kolv som trycker ihop fjädern och då parkeringsbromsen lossnar.
Om du vill ansätta parkeringsbromsen då drar du handbromsen. Det som händer då är att du släpper ut luften och då fjädern släpps loss och ansätter parkeringsbromsen.

Hjälpbromsar

3. Hjälpbromsar

- Hjälpbromsar Avgasbroms. Det finns ett spjäll som stängs i avgasröret samtidigt som bränsletillförseln minskas. Det ger en motorbromsning..

- Elektromagnetisk hjälpbroms (telmabroms). Den sitter på kardanaxeln eller i växellådan. Elektromagnetiska spolar skapar ett magnetfält som bromsar kardanaxeln..

- Hydraulisk hjälpbroms (retarder). Den sitter i bakkant på växellådan. Ett pumphjul sitter fast på kardanaxeln och roterar med samma hastighet som kardanaxeln. Ett turbinhjul sitter fastmonterat och kan inte snurra. När retardern är inkopplad släpps olja in mellan pumphjulet och turbinhjulet så att kardanaxeln bromsas..

- VEB-broms. Är i princip en variant på avgasbroms.