Servostyrning

1.Hydraulisk servostyrning

Den hydraulisk servon har en momentkänslig styrventil med en vridstav på ratten. När styrmomenten ökas då vrids den och hydraulventiler öppnas och hydraulvätskan strömmar in med högttryck.

Nu förtiden servon kan vara hastighet broande och måste ha hjälp med elektronisk reglerad hydraulventil. Det vi menar med det är servostödet blir stor vid stilleståande och låg när du kör, ju fortatre man kör mer behövet minskas.

servostyrning

Hur funkar servostyrning

Hydraulvätskan trycksätts av styrservopumpen som drivs med rem från motorn vevaxel. Pumpen är alltid igång så länge motorn är på.

Styrservo består av en oljebehållare, oljepump, styrventiler och servocylinder. Hydralvätskan pumpas runt i styrväxel via en ventilsystem. Om du vrider ratten åt höger då leds hydralvätskan från vänster in i styrservon och då ökas vätsketrycket och styrningen blir mycket lättare

När motorn är inte igång får styrningen inget servostöd. Bilen blir mycket tungtstyrd. Om du märker att det hugger i ratten då ska man veta att det har kommit in smuts eller luft in i systemet.

Hur funkar bränslesystemet?