Färdskrivaren

1.Arbetstid

Den ordinarie arbetsiden får vara högst 40 timmar i veckan. Nårmalt börjar en arbetsvecka på en måndag, det vill säga söndag efter 00:00.

Du får inte jobba mer än totalt 10 timmar ett arbetspass, om arbetspasset omfattar nattarbete under en 24-timmarsperiod. Även väntan räknas in som arbetstid.

Förarkortets data ska tömmas var tredje vecka, färdskrivarens data tömmer man var sjätte vecka. Färdskrivare ska besiktigas vartannat år.

färdskrivaren, kör och vilotider, arbetstid
...

Kör och vilotider

2.Körtid

Körtid är när du börjar rulla fordonet registeras som körning i färdskrivaren. Max körtid per arbetspass är 9 timmar. Max körtid i en följd är 4,5 timmar. Körtiden kan utökas till 10 timmar max 2 gånger på en vecka. Du får köra högst 6st arbetspass i följd. Sammalag dessa arbetspass uppgå till högst 56 timmar. Under 2 veckorsperiod får den sammalagda körtiden vara högst 90 timmar.

Hur funkar bränslesystemet?
3.Annat arbete

Allt annat arbete än körning som du utför hos en eller flera arbetsgivare räknas som annat arbete. När du inte kör men utför annat arbete då ska du trycka in knappen på färdskrivaren på annat arbete symbolen. Även om du ska byta plats i arbetet med ett fordon som omfattas av kör o vilotider då ska du använda ditt förarkort. Det finns ingen undantag för privat resa.

4.Rast och tillgängligheter

Efter 4.5 timmar körtid måste du ta rast i 45 minuter eller du kan dela den till 15 minuter + 30 minuter. om du delar upp rasten den som är längst ska vara sist.

Uppehåll eller raster som är kortarte än 15 minuter räknas inte som rast. Om du skulle åka med som passagerare kan du räkna den tiden som rast som är mer än 15 minuter.

5.Dygnsvila / veckovila

En normal dygnsvila ska vara 11 timmar. Dygnsvilan kan kortas ner till 9 timmar max 3 gånger per vecka. Den normala dygnsvila kan delas upp i två perioder, den första perioden ska vara 3 timmar, och den andra ska vara 9 timmar.

Veckovilan ska vara minst 45 timmar. En arbetsvecka är måndag kl 00:00 till söndag 24:00. Veckovilan kan minskas till 24 timmar. Den förlorade delen måste tas igen senast före slutet av den 3:e veckan.