15 st demo frågor
Här kan du prova 15 demo frågor utan att logga in
11 av 15
Fordonkännedom
Övningen innehåller frågor om fordonets konstruktion och dylikt
16 av 20
Trafikregler
Frågor om trafikregler, huruvida trafikanter skall samspela med varandra
16 av 20
Trafiksäkerhet
Frågor om risker, dolda faror m.m
16 av 20
Miljö
Frågor om miljö och skadliga ämnen för naturen
16 av 20
Delprov
Övningen innehåller frågor om fordonets konstruktion och dylikt
49 av 55
Slutprov
Övningen innehåller frågor om fordonets konstruktion och dylikt
52 av 65